Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Atrophia

betekenis & definitie

Atrophia duidt de vermindering, de inkrimping aan van een orgaan. Soms tast de atrophia de algeheelheid aan van de verscheidene stoffen, waaruit het orgaan bestaat, soms slechts een deel er van.

De atrophia heeft voor onafwendbaar gevolg het verlies der functie van het aangetast orgaan. Oorzaken ervan zijn; het gebrek aan ontwikkeling, de inertie of de versletenheid van het zieke lichaamsdeel. De atrophia wegens gebrek aan ontwikkeling doet zich voor bij de geboorte of gedurende groei,; de atrophia door inertie komt voor wegen gebrek aan oefening want elk orgaan dat niet werkt verliest zijn rechten en verdwijnt; ten slotte is de atrophia wegen versletenheid het gevolg van overdaad van werk.

De atrophia der spieren, die men het meest aantreft, bestaat in de algemene of gedeeltelijke vermindering van den omvang der spieren. Gewoonlijk veroorzaakt zij een onvrijwillig beven met geleidelijke verzwakking, vermagering en misvorming van het zieke deel. Men heeft ze dikwijls vastgesteld ten gevolge van verschillende oorlogswonden.

In alle gevallen van atrophia is het goed het zenuwstelsel te versterken en zijn werking aan te vuren – want vele deze gevallen zijn afhankelijk van een verzwakking of een gebrek aan ontwikkeling van de zenuwcentra, namelijk van het ruggenmerg.