Dr. Chris Schriks

Uitgever-drukker, auteur, historicus

Gepubliceerd op 16-11-2016

2016-11-16

De Gaillarde Pers

betekenis & definitie

De Gaillarde Pers was een private press die begon met bibliofiele uitgaven in kleine oplagen, maar daarna een andere koers ging varen. Een Gaillard is een 8-punts letter, een kasteel, een schans en een vrolijke Italiaanse dans, maar ook de typering van een vrolijke broeder, rare snaak of slimme vogel.

De vriendenpers werd in 1969 in Amsterdam bedacht door Pam G. Rueter, Tom van Koolwijk en Chris Schriks. In feite was het werk van graficus Cees Andriessen aanleiding voor de Gaillarde Pers.

Toch zou blijken dat de uitgaven met zo’n ambivalent credo nogal van elkaar konden verschillen. De eerste uitgave was Bonjour monsieur Perronet van Anne Mulder. Daarna volgde van Rueter Pam-fletten, bokkesprongen in rijm en beeld. Van een andere orde waren twee grote albums van Jeanne Bieruma Oosting. Het eerste werd Winter in Moskou. Het tweede Une sélection des fleurs du mal van Baudelaire. Van filosoof Jacques Benoit verscheen Woord en tegenwoord. Gevolgd door Alpha-betje met houtgravures van Rueter. Proost en Brandt Papiergroothandel gebruikte het alfabet op een poster in de serie Proost Prikkels onder de titel Pams Printing Prikkels. Later werd een illegale druk van het alfabet ontdekt.

Vervolgens verschenen drie bundeltjes aforismen van Wouter Wytinck: Uitvallen, Tijdnijd en Ontij(d), gevolgd door Boek met te korte armen van Cees Andriessen. Daarna, achtereenvolgens Gaby Bovelander – veertig jaar kunst;
Joodse symboliek op Nederlandse exlibris van Ph. van Praag; Reikhalzend van Jacques Benoit; Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans;
Dit is de plek. De betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders van Wam de Moor en Noerejev, het spoor van een komeet van Rudi van Dantzig.

Gaillarde Pers was een pseudo-fonds van Uitgeverij Walburg Pers, waarvan de uitgaven en houtblokken zijn ondergebracht bij het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo.