Dr. Chris Schriks

Uitgever-drukker, auteur, historicus

Gepubliceerd op 02-03-2017

2017-03-02

Walburg Pers

betekenis & definitie

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers is een onafhankelijke uitgeverij van (populair)wetenschappelijke boeken op het gebied van geschiedenis, recht, kunst en cultuur van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Opgericht in 1961, gevestigd in Zutphen. Publiceerde van 1961 tot 2017 2608 titels, waarbij meer dan tweeduizend auteurs/redacteuren zijn betrokken.

Het fonds van de uitgeverij bestrijkt een breed palet aan nationaal-historische onderwerpen en daaraan gerelateerde fictie. Daaronder vaderlandse, religie, politieke, staatkundige, militaire en oorlogsgeschiedenis; rechtsgeschiedenis met het oud-vaderlands en romeins recht en het kopij-, auteurs- en notarieel recht; sociale onderwerpen als emancipatie en slavernij; met cultuurgeschiedenis op het terrein van dans, ballet, theater, literatuur, schilderkunst, beeldende kunst, architectuur, monumenten, archieven, musea en boekwetenschap; met Surinamica, Antilliana, Judaica; met monografieën van dorpen en steden, regio’s en provincies; met economische geschiedenis van ondernemingen, ondernemers, ontdekkingsreizen, de VOC en de WIC.

De uitgeverij publiceerde jaarboeken en monografiëen van verschillende zelfstandige stichtingen, telde sub-fondsen als De Gaillarde Pers, Bührmann-Ubbens Bibliotheek, Hameland Pers, Alpha en was betrokken bij de Stichting Het Gezicht van Nederland, dat met Uniepers 63 tv-documentaires en publicaties verzorgde voor de publieke omroep over dorpen en steden in Nederland.

Walburg Pers is ook uitgever van de Werken van de Linschoten-Vereeniging en was korter of langer betrokken bij de Europese Bibliotheek, Uniepers en Atheneum, Polak en Van Gennep. De uitgeverij was van 1961 tot 1999 verbonden met Walburg Druk en haar voorgangers en daarmee betrokken bij de uitgave en druk van een aantal culturele en historische tijdschriften en jaarboeken. De uitgeverij werd opgericht door Chris Schriks, die van 1961 tot 1991 de leiding had, waarna Pieter Schriks in diens voetsporen trad en het bereik van de uitgeverij verder uitbreidde.

Sinds enkele jaren maakt ook Walburg Pers Educatief met ‘Sprekend Verleden’ deel uit van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.