zorginstelling betekenis & definitie

Gebouw waarin zieke mensen medische zorg krijgen.

Je kunt niet mooie bedden in je huis plaatsen en op een website en in een krantenadvertentie aanbieden om daar zieke mensen tegen betaling te verzorgen. Als je medische zorg aanbiedt, moet je je houden aan strenge regels in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een zorginstelling moeten ten minste twee typen zorgverleners samen de zorg verlenen. Bekende zorginstellingen zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD’s, revalidatiecentra, wooncentra voor lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen, particuliere verzorgingshuizen en psychiatrische inrichtingen.