Dinny Pham

MA Student CIW & Community manager Ensie

Gepubliceerd op 19-05-2015

2015-05-19

Identificatie

betekenis & definitie

Identificatie houdt in dat men zichzelf in andere mensen herkent ("perceived similarity") of dat wellicht zouden willen ("social attractiveness").

In de voorlichtingscommunicatie wordt identificatie vaak beschreven als een ervaring waarin lezers de perspectieven van de personages overnemen en de wereld vanaf dat moment door de ogen van de personages bekijken. De focus ligt hierbij op de beschreven personages.

Door identificatie kunnen de beschreven situaties en scenario's in zogenaamde narratieven beter voorstelbaar worden, waardoor zij effect kunnen hebben op de overtuigingen en attitudes van lezers ten aanzien van de echte wereld. De daadwerkelijke overtuigingskracht is afhankelijk van de mate waarin de lezer zich daadwerkelijk kan identificeren in de personages. Iemand die bijvoorbeeld veel overeenkomsten ziet (of wil zien) tussen zichzelf en de personage(s), zal meer geneigd zijn om de attitude en/of gedrag uit het narratief over te nemen.

Daarnaast hangt het ook af van de mate waarin een lezer 'getransporteerd' raakt in het narratief als geheel.