Traceerbaarheid betekenis & definitie

De mate waarin toegang tot gegevens of wijzigingen erin vastgelegd worden in een audit trail in een specifieke gebruikscontext.

Dit gaat vooral over het beschikbaar zijn van informatie over de herkomst en totstandkoming van gegevens. Dit wordt ook wel "data provenance" of "data lineage" genoemd. Het vraagt een audit trail waarin dergelijke gegevens beschikbaar zijn. In tegenstelling tot een meer algemene audit trail is deze onderdeel van de gegevens zelf. Het detailniveau van de audit trail is op het niveau van handelingen van subjecten.

Indicatoren voor traceerbaarheid zijn ondermeer:
- Herleidbaarheid

Gepubliceerd op 11-06-2017