Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

veldsteen

betekenis & definitie

Zwerfsteen, vaak van graniet, niet afkomstig uit een steengroeve maar vrij voorkomend op of in de bodem, overblijfsel van de laatste ijstijden. Gebruikt voor prehistorische begraaf- en cultusplaatsen (hunebed, dolmen, menhir). Als bouwmateriaal in de vroegste christelijke kerken, b.v. in Limburg en het oosten van Nederland.

Ook later in de funderingen van dorpskerken in Noord-Nederland en voor opgaande muren in Noord-Duitsland. Ook voor kleine boerderijen, stallen, tuinmuren e.d..