Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

campussen

betekenis & definitie

Campus is een universiteitsterrein waarop woningen en voorzieningen voor zowel docenten als studenten aanwezig zijn. In het Latijn betekent campus "open ruimte" of "veld". Het concept waarbij alle gebouwen die bij een universiteit horen samen op een terrein worden gebouwd, ontstond in de Verenigde Staten.

Daar werden de nieuwe, particuliere universiteiten meestal op een geschonken stuk grond buiten de stad gebouwd. De term campus werd voor het eerst gebruikt in verband met het terrein van Princeton University in New Jersey in de 18de eeuw. Sindsdien hebben alle Amerikaanse universiteiten een campus, sommigen meer dan één.

In Nederland bestaan in feite slechts twee campusuniversiteiten: Universiteit Eindhoven en Universiteit Twenthe. De campus van de Universiteit Twente was de eerste echte campusuniversiteit van Nederland. Leidend was hier de gedachte dat een campus, waarin alle voorzieningen aanwezig zijn voor studie- en sociale activiteiten tijdens de hele studieduur, ten goede kwamen aan de studie en de geestelijke vorming van de student.

Verder zijn er diverse semi-campusuniversiteiten en een aantal kleinere universitaire instellingen die geheel of gedeeltelijk op een campus gehuisvest zijn. (Wikipedia)