Integrated Evaluation Framework betekenis & definitie

De afgelopen 20 jaar is het medialandschap enorm veranderd. De scheidingslijnen tussen media stromen vervagen waardoor paid, earned, owned en shared in een geïntegreerde strategie verwerkt dienen te worden. International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) bedacht een model hiervoor.

Het Integrated Evaluation Framework is een interactief framework waarbij men stap voor stap het totale proces van doelstelling, planvorming en resultaatmeting op verschillende niveaus in kaart brengt. Hierbij wordt er bijvoorbeeld stilgestaan bij wat je hebt gedaan in termen van tweets, persberichten en advertenties (outputs), wat heeft de doelgroep ervan meegekregen (outtakes) en wat is het effect op de organisatie (impact). Het framework laat zien hoe je de Barcelona Principles kan operationaliseren en omzetten in acties, om uiteindelijk de impact van je werk aan te tonen. Hierdoor is het mogelijk om praktischer aan de slag te gaan met de effectmeting van PR.