Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Test-hertestmethode

betekenis & definitie

De test-hertestmethode is een methode om de betrouwbaarheid te schatten. Dezelfde toets wordt tweemaal afgenomen bij dezelfde kandidaten onder zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden.

De scores behaald bij de eerste toetsafname worden gecorreleerd met die behaald bij de tweede afname. De correlatiecoëfficiënt is dan een maat voor de betrouwbaarheid.