Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Summatieve toets

betekenis & definitie

Een summatieve toets is een toets met het doel een curriculum op effectiviteit te beoordelen, dan wel met een soortgelijk curriculum te vergelijken (summatieve leerplanevaluatie).

De term wordt ook wel ruimer gesteld voor alle soorten toetsen die aan het eind van een onderwijsleerproces worden gebruikt voor evaluatie van het onderwijs en/of examinering van kandidaten.