Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Taxonomie

betekenis & definitie

Een taxonomie van onderwijsdoelstellingen is een classificatieschema waarin de categorieën een hiërarchische relatie vertonen.

Bekende taxonomieën zijn:

1 Voor het cognitieve gebied: die van B.S. Bloom c.s., J.P. Guilford en E. De Corte c.s.

2 Voor het affectieve gebied: die van D.R. Krathwohl c.s.

3 Voor het psychomotorische gebied: die van E.J. Simpson.

De Block c.s. Hebben een taxonomie ontwikkeld op denk-psychologische grondslag. Vanuit hun opvatting over de harmonische vorming is deze taxonomie zowel voor cognitieve als voor affectieve doelstellingen bestemd.