Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Examen

betekenis & definitie

Een examen is een door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van een kandidaat, die over een samenhangend geheel van leergebieden, aan de hand van hem verstrekte opdrachten een aantal prestaties moet leveren, op grond waarvan hem met inachtneming van bepaalde prestatie-eisen en beslissingsregels een bewijs kan worden uitgereikt waaraan bepaalde rechten of bevoegdheden kunnen worden ontleend.

In de literatuur komt men uiteenlopende functies tegen die een examen kan vervullen, zoals de selectie- en allocatiefunctie, de prognostische functie, de kwalificatiefunctie, de operationalisatiefunctie en andere bedoelde of onbedoelde effecten die een examen kan hebben.

Bij de selectie- en allocatiefunctie gaat het om het onderscheiden van kandidaten teneinde deze te kunnen toelaten of afwijzen voor onderwijsprogramma's of posities in de maatschappij. Bij de prognostische functie wordt de examenuitslag beschouwd als een voorspelling van de mate waarin de kandidaat succesvol is in een volgende onderwijs- of beroepsfase. Bij een examen met een kwalificatiefunctie wordt bepaald of de kandidaat aan bepaalde minimum-eisen voldoet, op grond waarvan bepaalde rechten worden toegekend, bijvoorbeeld op beroepsuitoefening of doorstroming. Met de operationalisatiefunctie bedoelt men de rol die een examen speelt in het concretiseren van doelstellingen die het onderwijs nastreeft of dient na te streven.