Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Beoordelingsschaal

betekenis & definitie

Een beoordelingsschaal is een beoordelingsinstrument waarmee op een glijdende schaal kan worden aangegeven in welke mate kennis, vaardigheden of houdingen bij een leerling aanwezig zijn.

De glijdende schaal bestaat uit meerdere punten die een bepaalde positie of rangorde aangeven, bijvoorbeeld lopend van 'uitstekend' naar 'zwak', of van 'vrijwel altijd' naar 'zelden of nooit'.