CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Politie

betekenis & definitie

Overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 PolW). Toelichting Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en één Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) met verschillende ondersteunende divisies en bijzondere ambtenaren bij de politie (zie artikel 3 PolW). Een regionaal politiekorps is belast met de uitvoering van de politietaak in een bepaald gebied: de politieregio. Zie ook: Criminaliteit (algemeen), Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Politiewet (PolW), Rechtshandhaving, Strafbaar feit