CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Open droog natuurlijk terrein

betekenis & definitie

Open terrein met een droge ondergrond, met als belangrijkste functie natuur. Toelichting Tot open droog natuurlijk terrein wordt gerekend: - droog heideterrein; - droog terrein begroeid met kruidgewassen en struweel; - met grasachtig gewas begroeid natuurlijk terrein (geen agrarisch terrein); - duin; - zandverstuiving; - zandplaat; - strand. Zie ook: Bodemgebruik, Classificatie