CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Onroerende goederen (sociale verhuurders)

betekenis & definitie

Balanspost van sociale verhuurders die de waarde omvat van de materiële en immateriële vaste activa. De waarde is de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen, maar ook wel de bedrijfswaarde. Toelichting De waardebepaling door de sociale verhuurders vindt per woning of per complex plaats.