CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Sociale verhuurders

betekenis & definitie

Gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties. Toelichting Woningcorporaties zijn woningbouwverenigingen en woningbouwstichtingen die bij Koninklijk Besluit zijn erkend als instellingen die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.