Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Landoppervlak (Fvw)

betekenis & definitie

De totale oppervlakte van het Nederlands grondgebied dat conform de richtlijnen van de Financiële verhoudingswet (Fvw) als land wordt beschouwd. Toelichting De Financiële verhoudingswet (Fvw) regelt vanaf 1 januari 1997 de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Voor berekening van de oppervlakte land en water in de publicatie "Ruimtelijke maatstaven Fvw" wordt gebruik gemaakt van de meest recente gepubliceerde topografische kaartbladen van de Basisregistratie Topografie van het Kadaster. Deze cijfers kunnen marginaal afwijken van de oppervlaktecijfers uit de statistiek van het bodemgebruik. De statistiek van het bodemgebruik is te vinden bij het thema Natuur en Milieu. Zie ook: Landoppervlak (bodemgebruik)