Wat is de betekenis van Marginaal?

2022
2022-11-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

marginaal

(2006) (jeugd) geweldig, cool. • (Prisma miniwoordenboek 'Drop your lyrics'. 2006)

Lees verder
2021
2022-11-30
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Marginaal

Marginaal betekent zowel klein, onbelangrijk als zich aan de grens bevindend. Belangrijke synoniemen van marginaal zijn onder meer: bijkomend, op de rand en de kantlijn betreffend. Als iets marginaal is wil dat vaak zeggen dat iets bijna te onbelangrijk is om er aandacht aan te besteden: ''De wethouder maakt geen beleid op het wild barbecueën, daar...

Lees verder
2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

marginaal

marginaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. aan de rand of de rand betreffend 2. (wiskunde) (economie) bezien als veranderend in verhouding tot de verandering in een verklarende factor 3. (figuurlijk) (sociologie) ver van de kern van de samenleving en daarom vaak weinig aandacht krijgend en zich moeizaam staande houdend 4. (figuurlijk) van w...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

marginaal

marginaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: mar-gi-naal 1. niet erg belangrijk ♢dat is slechts een marginale fout 1. een marginaal bestaan leiden [zó arm zijn dat je bijna niet kunt overleven]...

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Marginaal

[Fr. marginal] op de rand; marginale winst, zeer kleine winst; marginaal bedrijf, bedrijf dat zich juist staande weet te houden.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Marginaal

ondergeschikt; op de rand van het geschrift

1991
2022-11-30
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Marginaal

Marginale bedrijven zijn bedrijven die herhaaldelijk nog juist een positief resultaat kunnen laten zien, echter ver achterblijvend bij de gebruikelijke of gestelde (gezonde) rendementseis.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

marginaal

[Fr.], bn., 1. op de rand van een geschrift aangebracht: marginale aantekeningen, kanttekeningen; 2. (oneig.) als het ware op de rand levend: marginale bedrijven, (kleine) bedrijven die zich maar net staande kunnen houden.

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Marginaal

(<Fr.), bn.: marginale aantekeningen, kanttekeningen op de rand van een geschrift.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

marginaal

bn.; Fr. (Lat. marginalis): op de rand: marginale aantekeningen.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

marginaal

(margi'na:l) bn. (...nale) op de marge, de rand : marginale aantekeningen.

1929
2022-11-30
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Marginaal

wat aan den rand gelegen is.

1923
2022-11-30
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Marginaal

(margo, rand), zich op den rand bevindend. Marginale cellen, ganglioncellen der zona spongiosa van het ruggemerg.

1923
2022-11-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Marginaal

(margo, rand), zich op de rand bevindend. Marginale cellen, ganglioncellen der zona spongiosa van het ruggemerg.

1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Marginaal

(van marge, margo) op den rand aangeteekend.

1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Marginaal

MARGINAAL, bn. marginale aanteekeningen, kantteekeningen, aanmerkingen op den rand (van een geschrift of boek). ’

1864
2022-11-30
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

marginaal

marginaal - bn. marginale aanteekeningen, kantteekeningen, aanmerkingen op den rand (van een geschrift of boek)