CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Internationale Statistische Classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

betekenis & definitie

Het codestelstel dat het CBS hanteert om de gemelde doodsoorzaken te coderen. Dit codestelsel is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Toelichting Sinds 1996 is de Tiende Revisie van de ICD in gebruik. Deze is vertaald in samenwerking tussen CBS, SIG Zorginformatie en CISV. - Zeist, Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector, 1997.