CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Inkomen uit arbeid (NR)

betekenis & definitie

In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder verstaan het loon of salaris van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Toelichting De toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden wordt berekend door het aantal arbeidsjaren van zelfstandigen en meewerkende gezinsleden te vermenigvuldigen met de gemiddelde lonen en salarissen van werknemers. Zie ook: Arbeidsinkomensquote