Arbeidsinkomensquote betekenis & definitie

Het aandeel van de beloning voor arbeid in de netto toegevoegde waarde. Toelichting De beloning voor arbeid is de loonsom van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Zie ook: Inkomen uit arbeid (NR)