CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Inkomen uit arbeid

betekenis & definitie

Het brutoloon tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. . Toelichting Dit is inclusief werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Ook loon in natura zoals de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend.