CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

betekenis & definitie

Een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd die werkgevers- en werknemersorganisaties maken over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in een bedrijf of bedrijfstak. Zie ook: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Werknemer