uitkomstaangevend doublet betekenis & definitie

1. Doublet op een conventioneel bod van de tegenpartij dat de partner verzoekt om indien van toepassing in de gedoubleerde kleur uit te komen. Een dergelijk doublet, ook ‘uitkomstdoublet’ genoemd, komt het meest voor na 2♣-antwoord op 1SA (Stayman), na een controlebod of na een antwoord op azenvragen.

2. Doublet op een eindcontract van de tegenpartij dat de partner verzoekt in een bepaalde kleur uit te komen. Welke kleur dat is, hangt meestal af van het biedverloop. Wanneer er door degene die uit moet komen is tussengeboden en zijn partner niet heeft gesteund, vraagt een doublet op een 3SA-contract om een uitkomst in die kleur. Wanneer de doubleerder zelf heeft tussengeboden en niet is gesteund, vraagt een doublet op 3SA om een uitkomst in zijn kleur. Wanneer er niet is tussengeboden vraagt een doublet om een uitkomst in de eerste kleur van de dummy (mits deze niet gesteund of herboden is). Is er helemaal geen kleur geboden (bv. 1SA-3SA) dan vraagt een doublet om een uitkomst in een korte kleur omdat de doubleerder kennelijk een lange dichte kleur bezit (of een bijna-dichte kleur met een aas erbuiten).

Voorbeeld:uitkomstaangevend doubletNoord-zuid bereiken via een alledaags biedverloop 3SA. Zonder aanwijzingen zal west waarschijnlijk met harten starten. Het contract heeft dan zeer goede maakkansen. In de praktijk liet oost een ‘uitkomstdoublet’ los. Hij vroeg daarmee om een start in de eerste kleur van de dummy. West startte dan ook met klaveren en kwam daarna vaak genoeg aan slag om nog twee keer klaveren te spelen. Het contract ging zo drie down, 800 punten voor oost-west.

3. Doublet op een slem van de tegenpartij dat partner verzoekt een ongebruikelijke uitkomst te kiezen (Lightnerdoublet).

Zie ook: uitkomstaangevend bod

Gepubliceerd op 27-06-2017