Aandeel betekenis & definitie

De houder van een aandeel in een mede-eigendom is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de mede-eigenom, gekoppeld aan bepaalde inspraakrechten op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars en bepaalde deelname in de algemene kosten (beheerskosten) van de mede-eigendom.