Wat is de betekenis van Aandeel?

2021
2021-01-23
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Aandeel

Een aandeel is een deel van het eigendom van een bedrijf. Door het kopen van een aandeel, krijgt de koper een aantal rechten bij een bedrijf. Hierdoor heeft het aandeel een bepaalde waarde. Door het kopen van een aandeel, wordt de koper dus mede-eigenaar van het bedrijf. Wanneer een bedrijf aandelen wil gaan verkopen, wordt er eerst gekeken in hoev...

Lees verder
2019
2021-01-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aandeel

aandeel - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst Mijn vader heeft een aandeel in dat bedrijf en hoopt een goed dividend te krijgen. 2. (economie) persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenscha...

Lees verder
2018
2021-01-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aandeel

aandeel - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-deel 1. bewijs dat je geld in een onderneming hebt gestoken ♢ heb jij ook aandelen gekocht van dat bedrijf? 2. wat je er voor geld of inspanning in gestopt hebt ...

Lees verder
2017
2021-01-23
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Aandeel

Hij kreeg het aandeel als bewijs van zijn laatste termijnbetaling van zijn investering van 150 gulden. Het is zelfs mogelijk dat de waarde van het aandeel door een negatief of positief sentiment wordt beïnvloed en hierdoor over- of ondergewaardeerd wordt door de markt, los van de daadwerkelijke prestaties van de onderneming. De meeste rechtssystem...

Lees verder
2017
2021-01-23
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Aandeel

Bewijs van deelneming in een vennootschap op aandelen.

2017
2021-01-23
Mijnwerkerspensioen

Mijnwerkerspensioenen bij Aegon

Aandeel

Een aandeel is een belegging. Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. De waarde van aandelen wordt bepaald door de beurskoers op de effectenbeurs.

2015
2021-01-23
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Aandeel

De houder van een aandeel in een mede-eigendom is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de mede-eigenom, gekoppeld aan bepaalde inspraakrechten op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars en bepaalde deelname in de algemene kosten (beheerskosten) van de mede-eigendom.

2008
2021-01-23
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

aandeel

Eigendomsbewijs van een (klein stukje van een) bedrijf.

2008
2021-01-23
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

aandeel

Eigendomsbewijs van een (klein stukje van een) bedrijf.

2007
2021-01-23
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Aandeel

Een aandeel is letterlijk het gedeelte dat een rechthebbende bezit in het kapitaal van een vennootschap. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder. Er zijn diverse soorten aandelen, waaronder: naamaandelen, toonderaandelen, preferente aandelen enz. Naamaandelen verhogen de transparantie doordat inzicht bestaat in de zeggenschapsverhouding...

Lees verder
2003
2021-01-23
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

aandeel

aandeel - Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Geeft in principe recht op dividend. Er zijn aandelen aan toonder en aandelen op naam.

1991
2021-01-23
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Aandeel

Bij BV’s en NV’s de verdeling van het eigen vermogen in delen. Ieder deel vormt een aandeel. Het aldus opgebouwde eigen vermogen noemen we het aandelenkapitaal.

1990
2021-01-23
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Aandeel

Een bewijs van het mede-eigenaar-zijn van een onderneming. De waarde die op het aandeel staat vermeld, heet de nominale waarde. Bij winstverwachting is de koper soms bereid meer dan de nominale waarde voor een aandeel te betalen. Het bedrag boven de nominale waarde heet agio. De prijs van een aandeel kan op verschillende manieren uitgedrukt worden....

Lees verder
1973
2021-01-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

aandeel

aan'deel, o. (-delen). 1. deel van iets dat iemand in eigendom toebehoort of toekomt, met de bijgedachte dat het overige aan mederechthebbenden behoort: — hebben in of aan een fabriek, zaak, maatschappij, eigenaar van een gedeelte van het bedrijfskapitaal zijn; — hebben aan een erfenis, deelgenoot zijn in; 2. deel dat men voor zichzelf neemt aan ee...

Lees verder
1972
2021-01-23
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Aandeel

o. (-delen), gedeelte dat iemand bijdraagt aan het maatschappelijk vermogen (kapitaal) van een onderneming. © In België is door de wet van 3.11.1976 het principe van de niet-belastbaarheid van winst bij overdracht van aandelen gedeeltelijk herzien. Hoewel het principe zelf is gehandhaafd, wordt er thans op drie belangrijke punten van afge...

Lees verder
1950
2021-01-23
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aandeel

o. (...delen), 1. deel van iets dat iemand in eigendom toebehoort of toekomt, met het bijdenkbeeld dat het overige aan mederechthebbenden behoort : aandeel hebben in of aan een fabriek, zaak, maatschappij, eigenaar van een gedeelte van het bedrijfskapitaal zijn; aandeel hebben aan een erfenis, een buit, deelgenoot zijn; &mdash...

Lees verder
1949
2021-01-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aandeel

(actie), deel van het vermogen van een onderneming, spec. N.V., commanditaire venn. of coöperatieve vereniging; ook = aandeelbewijs, luidend in een breuk (niet in Ned.) of in een nominaal bedrag. Bij N.V. zijn A.-houders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag van hun A. A. luiden op naam of aan toonder', niet-volgestorte A. moeten...

Lees verder
1940
2021-01-23
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Aandeel

Bewijs van deelneming in een naamlooze vennootschap en deel van het kapitaal der vennootschap. Als zoodanig geeft het A. recht op een deel van de winst (dividend) en medezeggenschap bij het beheer. Het onderscheidt zich hierdoor van de obligatie, die juridisch een schuldbrief is.Het A. met nominale waarde luidt op een bepaald bedrag van de oorspron...

Lees verder
1939
2021-01-23
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Aandeel

Daalt, juist als 't gist.

1936
2021-01-23
Koenen woordenboek

Koenen woordenboek 1936

aandeel

o. aandelen, aandeeltje (1 toekomend deel of gedeelte; 2 deel, dat iem. bijdraagt tot het kapitaal ener onderneming; 3 bewijs van deelgenootschap): 1 zijn — ontvangen; 2 een volgestort -; aan toonder, overdraagbaar; op naam, persoonlijk; 3 aandelen staan op naam; nog: nemen in iems. vreugde, blijken geven van deelneming; hebben aan iems. ge...

Lees verder