Aambeeld betekenis & definitie

Zware ijzeren blok met voetstuk waarop de smid metalen smeedt en bewerkt; hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van een moker of zware hamer en een smeedtang.