EMV-score betekenis & definitie

De Glasgow-coma scale of EMV score is een schaal waarin het bewustzijn van een persoon kan worden uitgedrukt. Bij een score van 15 punten is de persoon geheel bij bewustzijn. Bij een score onder de 8 is er sprake van coma.

E (eyes) zijn 4 punten te behalen: 1 voor gesloten ogen, 2 voor ogen openen bij een pijnprikkel, 3 voor ogen openen bij aanspreken en 4 voor ogen spontaan kunnen openen.

M (movement) zijn 6 punten te behalen: 1 voor geen reactie op pijn prikkel, 2 voor krampachtig strekken van de arm bij pijnprikkel, 3 voor buigen van de arm bij pijnprikkel, 4 voor afwerende reactie bij pijnprikkel, 5 voor een prikkel kunnen lokaliseren met de andere hand en 6 punten wanneer een eenvoudige opdracht kan worden uitgevoerd.

V (verbal) zijn 5 punten te behalen: 1 voor geen verbaal antwoord, 2 voor onverstaanbaar gekreun, 3 voor verstaanbare woorden, 4 voor zinnen kunnen gebruiken maar wel verward en 5 voor een goed georiënteerde persoon waarmee je een gesprek kunt voeren.

Wanneer iemand bijvoorbeeld de ogen opent bij aanspreken, een pijnprikkel kan lokaliseren en verwarde zinnen uitspreekt is er sprake van E3M5V4.


Het enige verschil tussen coma en een vegetatieve toestand is dat bij een vegetatieve toestand de ogen openen op dag en nacht ritme. Verder moet iemand minstens drie maanden in coma zijn om van een vegetatieve toestand te mogen spreken. Vóór die tijd wordt het geduid als coma, ook al openen de ogen op dag/nacht ritme. In een vegetatieve toestand kan de familie geen toestemming geven voor orgaandonatie, dit kan alleen bij hersendood.

Gepubliceerd op 18-08-2017