Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

Gepubliceerd op 03-04-2020

organismen

betekenis & definitie

levende wezens, worden wel verdeeld in vijf rijken.

1. Rijk der Monera: missen celkern; niet in cellen verdeeld; komen alleen of in kolonies voor; voeden zich chemosynthetisch, fotosynthetisch of door opname van voedsel. Vermenigvuldiging geschiedt ongeslachtelijk door knopvorming of deling. Bacteriën, Blauwe wieren.
2. Rijk der Protista: met celkern; niet in cellen verdeeld; voeden zich fotosynthetisch of door opname van voedsel. Voortplanting met generatiewisseling (Eencellige dieren).
3. Rijk der Schimmels (Fungi): veelkernige organismen; hebben een mycelium; geen fotosynthese, voeden zich dus uitsluitend door voedselopname (helerotroof). Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting met generatiewisseling. Zijn onbeweeglijk.
4. Plantenrijk (Plantae): meercellige organismen met celkern, celwand, vaak vacuolen. Voeden zich fotosynthetisch (autotroof). Geslachtelijke voortplanting met generatiewisseling. Onbeweeglijk.
5. Dierenrijk (Animalia), meercellige organismen, met celkern, geen celwand, geen fotosynthese. Voeden zich dus heterotroof. Beweeglijk.

Het rijk der Monera zijn Prokaryoten, deze missen een celkern. Er zijn wel DNA-bevattende kernachtige structuren waar te nemen. Ze hebben dus een onvolkomen kern. De andere vier rijken zijn Eukaryoten: er is een duidelijke celkern met DNA en door kernmembraan gescheiden van cytoplasma.