Wat is de betekenis van Y?

2024-02-21
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

Y

Why

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Y

Y - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de y, de vijfentwintigste letter van het alfabet Zie ook y

2024-02-21
Woordenboek Internettaal

Martin Bannink (1995)

y

why

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Y

(wisk.) tweede onbekende.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Y

in de wiskunde: aanduiding voor de afhankelijk veranderlijke bij functies.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Y

1) (Hoofdletter) Yttrium (element) 2) (kleine letter) de tweede onbekende grootheid in de algebra.

2024-02-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Y

is het chemisch symbool voor yttrium.

2024-02-21
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Y

y (de letter), er, daar; erheen, daar heen; er aan, er op; il y a, zie avoir; il n'y est pas, hij is hier niet, hjj is niet thuis; je n'y suis pour personne, ik ben voor niemand thuis; zie ook: aller, être.

2024-02-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Y

(de letter) Y.

2024-02-21
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Y

de letter Y.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Y

v. (-’s), 1. 25ste letter van ons alfabet, alleen in vreemde woorden gebruikelijk, waarin zij uitgesproken wordt als ei, i of j [het is zeer af te keuren de y gelijk te stellen met de ij, zoals in alfabetische rangschikkingen vaak gebeurt: de ij behoort beschouwd te worden als i 4j, de y...

2024-02-21
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Y

y, een Griekse letter, die eerst later voor de Griekse bastaardwoorden in het Latijnse alphabet kwam; vroeger gebruikte men er de u voor, b.v. sumbole = symbole.

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Y

vijf en twintigste letter van het alphabet, de Gr. iipsilon, tot ons gekomen uit het Lat. en in onze taal resp. als i of als j uitgesproken. In wisk. is y de tweede onbekende grootheid. In scheik. duidt ze het element Yttrium aan. Yb (scheik.) Ytterbium.

2024-02-21
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

y

conj. en; maar.

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Y

in de wiskunde — onbekende grootheid.

2024-02-21
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Y

Vreemde eend in de alphabijt.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

y

v. y’s, y’tje (1 het 25 ste teken van het alphabet; 2 de gezamenlijke woorden in een woordenboek enz., die met een y beginnen): 1. het letterteken y komt alleen voor in vreemde woorden; 2. de y beslaat maar één bladzijde; algebra: tweede onbekende grootheid.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Y

1) → ypsilon; 2) i/d wisk. de 2e onbekende grootheid, die gezocht moet worden; 3) i/d scheik, symbool v. Yttrium.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Y

de 25e letter van het alphabet, genaamd: ypsilon. De oude vorm van het teeken y (v) stelde in het oudste Grieksch den klank oe voor en kwam als zoodanig in den vorm V naar de Romeinen. De jongere vorm van het teeken (Y), vnl. den klank u voorstellend, werd door de Romeinen overgenomen voor de spelling van woorden, die zij aan het Grieksch ontleende...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Y

('ipsilon) v. (-'s) I. 1. Eig. 25ste letter van het abc : de is niet gebruikelijk in Nederlandse woorden. 2. Mefn. gezamenlijke woorden van een adres-, woordenboek enz. met y beginnend. Uitspraak. 1. In open lettergrepen wordt y als ie uitgesproken : Syrië <si:riə). 2. In gesloten lettergrepen klinkt y als doffe i : Egypte (e&...