Wat is de betekenis van Winstreserve?

2016
2021-03-01
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Winstreserve

De winstreserve is de winst van een bedrijf die niet aan aandeelhouders uitgekeerd wordt, maar in het bedrijf aanwezig blijft. Winstreserve kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen of het aflossen van vreemd vermogen. De winstreserve is niet bij elke ondernemingsvorm op de balans terug te vinden. Bij een besloten of naamloze venn...

Lees verder
2015
2021-03-01
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Winstreserve

Reserve die ontstaat bij winstinhouding.

2005
2021-03-01
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Winstreserve

Gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door het inhouden van winsten.

2003
2021-03-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

winstreserve

winstreserve - Deel van het eigen vermogen dat wordt opgebouwd door een deel van de nettowinst die een bedrijf maakt niet uit te keren aan de aandeelhouders maar in het bedrijf te houden. Zie ook ingehouden winst.

1991
2021-03-01
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Winstreserve

Dit is een reserve die gevormd wordt door bij de winstverdeling een gedeelte van de winst in te houden (te reserveren) en niet als dividend uit te keren. Een dergelijke opbouw van reserves noemen we zelffinanciering.

Gerelateerde zoekopdrachten