Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Winstreserve

betekenis & definitie

De winstreserve is de winst van een bedrijf die niet aan aandeelhouders uitgekeerd wordt, maar in het bedrijf aanwezig blijft. Winstreserve kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen of het aflossen van vreemd vermogen.

De winstreserve is niet bij elke ondernemingsvorm op de balans terug te vinden. Bij een besloten of naamloze vennootschap komt de winstreserve op de balans te staan. Bij een vennootschap onder firma of een eenmanszaak wordt de winstreserve opgenomen in het eigen vermogen.

Er zijn verschillende manieren om winstreserve in te zetten. Zo kan het gebruikt worden als investering van nieuwe vaste of vlottende activa. Er worden bijvoorbeeld kapitaalgoederen gekocht om de productie te verhogen. Winstreserve kan ook gebruikt worden om te beleggen of schulden af te lossen. Wanneer het doel van het gebruik van de winstreserve al vastligt, heet dit bestemmingsreserve. Een voorbeeld van bestemmingsreserve is de verbouwing van een pand.

Naast winstreserve hebben sommige bedrijven ook een agio- en/of herwaarderingsreserve. De agioreserve ontstaat als aandelen tegen een hogere prijs dan de nominale waarde verkocht worden. De herwaarderingsreserve ontstaat wanneer activa een hogere waarde krijgen.