2020-04-06

Winstgevendheidindicatoren

Winstgevendheidindicatoren zijn kengetallen om de kwaliteit van de winst vast te kunnen stellen en de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Zonder uitputtend te zijn, worden hier genoemd: - Winstmarge (‘profit margin’): bedrijfsresultaat (voor interest en belasting) gedeeld door de omzet. Dit kengetal geeft een indicatie van de winst per euro. De uitkomst is sterk afhankelijk van de branche: supermarkt- en transportwezen hebben bijvoorbeeld een relatief lage waarde, een bedrijfstak als consultancy...