Wat is de betekenis van willekeur?

2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

willekeur

willekeur - Zelfstandignaamwoord 1. handeling die zich niet aan enige regel buiten de voorkeur van de handelaar stoort 2. (pejoratief) grillig handelen Deze behandeling was volstrekte willekeur. Woordherkomst samenstelling van wil en keur met het invoegsel -e-

Lees verder
2018
2023-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

willekeur

willekeur - zelfstandig naamwoord uitspraak: wil-le-keur 1. handelen dat afhangt van toevalligheden ♢ er is sprake van willekeur als zij geen diploma krijgt en anderen wel Zelfstandig naamwoord: wil-le-keur de willek...

Lees verder
1999
2023-01-28
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Willekeur

Overeenkomst, gesloten door gezamenlijke eigenaren van een dorp, marke of boerschap over zaken van gemeenschappelijk belang. Deze zaken betroffen gebruik van weiden, bouwlanden, wegen en waterlossingen. Willekeuren kwamen veel voor in Westerwolde.Lit.: H. Stoel, 'Willekeuren en gildeboeken van Westerwolde', CVA 1922, 32-50.

Lees verder
1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Willekeur

v./m., 1. vrije verkiezing, welbehagen: u kunt naar willekeur veranderen; 2. zich laten leiden door de wens, de inval, de gril van het ogenblik, m.n. daarbij ingaand tegen recht en regel: een regering van geweld en willekeur; dat is pure willekeur.

Lees verder
1958
2023-01-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WILLEKEUR

(Oudfr.: Wilker(e)). Wat goedgevonden, besloten is. De verordeningen van meer o£ minder autonome gemeenschappen (gilden, delen, grietenijen) heten W. Uit het Frl. der M.E. zijn bekend:Willekeur van de Upstalboom, zie Upstalboom-statuut. Willekeur van de Vijf Delen. Overeenkomsten voor het district De Vijf Delen uit de 13de of 14de eeuw. Overg...

Lees verder
1952
2023-01-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Willekeur

s., eigenwille.

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Willekeur

v., 1. vrije verkiezing, welbehagen: u kunt het -naar willekeur veranderen; dat staat aan uw willekeur; 2. (in ongunst, zin) het handelen naar, zich laten leiden door de wens, de inval, de gril van het ogenblik, bep. daarbij ingaande tegen recht en regel: het nationaalsocialisme was de regering van geweld en willekeur ; dat...

Lees verder
1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

willekeur

v. (1 vrije wil, vrije verkiezing: 2 ongunstig: eigenzinnigheid: grilligheid, ook: uiting van willekeur): 1. gij kunt naar willekeur handelen; 2. dat is louter willekeur.

Lees verder
1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

willekeur

('mllə) v. 1. Eig. vrije wil, vrije verkiezing : je kan het naar veranderen; dat staat aan uw -. 2. Verst. eigenzinnigheid, grilligheid : dat is louter waar heerst, moet het recht zwijgen.

Lees verder
1916
2023-01-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Willekeur

Willekeur - zie KEUR.

1898
2023-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WILLEKEUR

WILLEKEUR, v. vrije verkiezing, vrije wil: gij kunt het naar willekeur veranderen; dat staat aan uwe willekeur; — grilligheid, eigenzinnigheid : zijne willekeur verveelt mij; (spr.) waar willekeur heerscht, moet het recht zwijgen.

Lees verder
1864
2023-01-28
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Willekeur

Willekeur, v. (B.m.) gmv. vrije verkiezing, vrije wil; grilligheid; naar -, zonder te letten op wet of regt. *-IG, bn. en bijw. (-er, -st), *-IGLIJK, bijw. eigenmagtig, eigendunkelijk; als een dwingeland; eigenzinnig. *-IGHEID, v. gmv. het willekeurige. -, (...heden), willekeurige handeling.

Lees verder