2020-02-17

Welzijn

Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. In de economie gaat welzijn over de mate waarin de mensen hun materiële en immateriële behoeften bevredigd achten. Economische groei zorgt er niet voor dat ook het welzijn van de mensen evenveel stijgt, want bij een stijging van de welvaart staat het niet vast dat ook het welzijn groeit. Naast de welvaart s...

2020-02-17

Welzijn

Het economische begrip welzijn heeft betrekking op een bepaald subjectief behoeftenbevredigingsniveau in relatie met bevredigingsmiddelen (zowel schaarse als overvloedige). Het subjectieve behoeftenbevredigingsniveau wordt tegenwoordig niet alleen bepaald door het individuele inkomen, maar ook door een uitgebreid complex van gemeenschapsvoorzieningen. Het is mogelijk, dat bij toename van de hoeveelheid schaarse bevredigingsmiddelen (dat wil zeggen ook bij toenemende welvaart) andere bevredigings...

2020-02-17

welzijn

welzijn - Sterke beperking of afwezigheid van schadelijke prikkels, algemene toestand van gezondheid en mogelijkheid om de natuurlijke, soorteigen gedragingen te kunnen vertonen. Afwezigheid van w. (ziekte, verwonding, honger en dorst, frustratie...) leidt tot pijn, stressverschijnselen, abnormaal gedrag. ‘Dierenwelzijn’ is een term die niet alleen wordt gebruikt om het w. van dieren te omschrijven, maar evenzeer voor het zoeken naar elementen van w. om het te omschrijven, en het zoeken naar...

2020-02-17

Welzijn

Onder welzijn wordt verstaan dat men behalve dat men voldoende welvaart heeft ook plezierig kan wonen en gelukkig kan leven.

2020-02-17

Welzijn

De mate van geluksbeleving.

2020-02-17

welzijn

welzijn - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) wanneer een individu of maatschappij zich in een goede toestand bevindt op het gebied van gezondheid, geluk en/of voorspoed In België is er een veel groter sociaal welzijn dan in Zuid-Amerika. Woordherkomst samenstelling van wel en zijn Verwante begrippen heil, welvaart

2020-02-17

welzijn

welzijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: wel-zijn 1. toestand waarin je het goed hebt en je goed voelt ♢ aan het welzijn van dit volk ontbreekt niets Zelfstandig naamwoord: wel-zijn het welzijn

2020-02-17

WELZIJN

WELZIJN, o. welvaart, geluk, voorspoed; goede gezondheid: op uw welzijn! (heildronk).

2020-02-17

Welzijn

zie Welstand.

2020-02-17

Welzijn

Men maakt onderscheid tusschen particulier en ➝ algemeen w., alnaargelang het w. van particuliere persoonlijkheden dan wel van de gemeenschap (bij voorkeur volmaakte gemeenschappen) bedoeld is. In dezelfde orde van zaken gaat het algemeen vóór het particulier welzijn. Koenraadt.