Wat is de betekenis van wedstrijd?

2023-12-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

wedstrijd

Het begrip wedstrijd heeft 2 verschillende betekenissen: 1) sportieve of culturele strijd. strijd tussen twee of meer personen of georganiseerde groepen van personen om uit te maken wie op een bepaald gebied, meestal sportief of cultureel, maar ook wel op het gebied van de landbouw of de tuinbouw, het beste presteert. 2) wedijver tussen...

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wedstrijd

wedstrijd - Zelfstandignaamwoord 1. een strijd van twee of meer personen om uit te maken wie op een bepaald gebied de beste is Verwante begrippen concours, match, competitie

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

wedstrijd

1. Partij die volgens de spelregels van wedstrijdbridge gespeeld wordt. 2. Kreet die wel eens tijdens een wedstrijd geslaakt wordt wanneer in de ruimte het rumoer van de andere tafels storende vormen aanneemt. Zie ook: toernooi

2023-12-01
Jargon & Slang van Voetballers

Marc De Coster (2017)

Wedstrijd

Wedstrijd - 'uit de wedstrijd halen': het een tegenspeler zo lastig maken dat hij nauwelijks tot prestaties kan komen, met het gevolg dat hij uit de wedstrijd wordt gehaald en vervangen.

2023-12-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wedstrijd

wedstrijd - zelfstandig naamwoord uitspraak: wed-strijd 1. strijd tussen mensen of groepen waar een winnaar uit moet komen ♢ wie heeft de voetbalwedstrijd gewonnen? Zelfstandig naamwoord: wed-strijd de wedstrijd...

2023-12-01
Wielerwoordenboek

Fons Leroy en Wim van Rooy (2010)

wedstrijd

wedstrijd: synoniem voor koers. In de wielersport zijn er verschillende soorten wedstrijden of disciplines: achtervolgingswedstrijd, afvalwedstrijd, afwachtingswedstrijd, baanwedstrijd, bergwedstrijd, eendagswedstrijd, etappewedstrijd, inhaalwedstrijd, keirinwedstrijd, klimwedstrijd, koppelwedstrijd, meerdaagsewedstrijd, omniumwedstrijd, open wedst...

2023-12-01
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

wedstrijd

(de; -en) 1 SP - strijd, wedijver op sportgebied van twee of meer personen om uit te maken wie op dat gebied het sterkst is, wie het meeste presteren kan, al of niet om een uitgeloofde prijs te behalen, syn. match: in de wedstrijd komen, op dreef raken, goed beginnen te presteren. 2 (NGF-competitiereglement) - een enkele competitie, spel of afzonde...

2023-12-01
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

wedstrijd

(de; -en) 1 SP - strijd, wedijver op sportgebied van twee of meer personen, om uit te maken wie op dat gebied het sterkst is, wie het meeste presteren kan, al of niet om een uitgeloofde prijs te behalen: in de wedstrijd komen, zitten, op dreef raken, zijn, goed (beginnen te) presteren. 2 KNWUR - (inter)nationale wielerwedstrijd die onder de betreff...

2023-12-01
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

wedstrijd

(de; -en) 1 SP - strijd, wedijver op sportgebied, van twee of meer personen om uit te maken wie op dat gebied het sterkst is, wie het meeste presteren kan, al of niet om een uitgeloofde prijs te behalen, syn. kamp, match: in de wedstrijd komen, op dreef raken, goed beginnen te presteren. 2 SP - (inter)nationale sportwedstrijd die onder de betreffen...

2023-12-01
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

wedstrijd

Proefwerk; ook: examen. (Gall., ter vert. van fr. concours). Sam.: toelatingswedstrijd, toelatingsexamen (De literaire en wetenschappelijke proeven van de toelatingswedstrijd tot de Afdeling Kadetten van de Koninklijke Kadettenschool zullen dit jaar op 1 juli plaatshebben, Verminkte juni 1978).

2023-12-01
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Wedstrijd

Wedstrijd - Het huishoudelijk Reglement van het KNWV kent o.m. de volgende wedstrijden: a. Kampioenswedstrijden, gehouden door het Verbond; b. open wedstrijden, gehouden door een of meer leden, open voor alle leden; c. uitnodigingswedstrijden, slechts open voor leden van een beperkt aantal aangesloten verenigingen; d. onderlinge wedstrijden, uitslu...

2023-12-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Wedstrijd

s., kriich; (bij kaatsen), partij.

2023-12-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wedstrijd

In het algemeen kan alles w. genoemd worden, waarbij twee of meer krachten in eenig opzicht onderling vergeleken worden ter bepaling van de meerderwaardigheid van een dezer krachten ten opzichte van de andere in het vergeleken opzicht, terwijl het specifieke wedstrijdkarakter wordt verkregen door aan de vergelijking der krachten de strijdidee te ve...

2023-12-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

wedstrijd

('wet) m. (-en) 1. Algm. strijd van wedijver nl. a. om te zien wie de sterkste is : een tussen boksers houden. b. om een prijs te behalen : een in de zang uitschrijven; een nationale, internationale -. 2. Inz. wedstrijd als schouwspel : kom je ook bij de -?

2023-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wedstrijd

m. (-en), wedijver, m.n. bij sport van twee of meer personen om uit te maken wie op een bepaald gebied het hoogste kan presteren, al of niet om een uitgeloofde prijs te behalen: wedstrijd in het biljarten; ook fig.: er was een edele wedstrijd wie de meeste hulp zou bieden.