Wat is de betekenis van Waterkwaliteit?

2020
2020-10-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waterkwaliteit

waterkwaliteit - Zelfstandignaamwoord 1. (ecologie) de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn in de KRW veel beschermde gebieden aangewezen. Woordherkomst samenstelling van water en kwaliteit

Lees verder
2016
2020-10-30
Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. Verder wordt de waterkwaliteit beoordeeld op basis van de aanwezige planten en dieren.

2016
2020-10-30
Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is een kwaliteitsfactor die vooral bij de stedenbouw van belang is. De waterkwaliteit geeft de chemische en microbiologische samenstelling van grond- en oppervlaktewater. De waterkwaliteit is een indicatie voor de ecologische kwaliteit van een gebied en geeft de mogelijkheid aan voor drinkwaterwinning.