Wat is de betekenis van Waarschijnlijkheid?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid - Zelfstandignaamwoord 1. het vermoedelijk zo zijn Woordherkomst afgeleid van waarschijnlijk met het achtervoegsel -heid Synoniemen aannemelijkheid, kans Verwante begrippen buitenkans, kansberekening, kanshebber, kansloosheid, kansmogelijkheid, kansongelijkheid, kanspaard, kansrekening, kanss...

Lees verder
2018
2021-06-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-schijn-lijk-heid 1. wat vermoedelijk zo is of zo zal gebeuren ♢ naar alle waarschijnlijkheid komt hij weer te laat 1. met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid...

Lees verder
2017
2021-06-13
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Waarschijnlijkheid

De mate waarin gegevens waarschijnlijk zijn voor de situatie. (specialisatie van plausabiliteit) Dit gaat over de mate waarin gegevens geloofwaardig zijn. Dat gaat primair over de gegevens zelf, maar bijvoorbeeld ook over de betrouwbaarheid van de partij die de gegevens heeft geleverd. De “audit trail” die wordt meegeleverd met de gegevens (zie: he...

Lees verder
1992
2021-06-13
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Waarschijnlijkheid

De waarschijnlijkheidsleer, kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening is de wiskundige theorie die ten grondslag ligt aan waarschijnlijkheidsredeneringen en aan de meeste (maar niet alle) inductietheorieën met een mathematische basis. (Zie confirmatie, waar ook het verband tussen confirmatie en waarschijnlijkheid wordt besproken.) Deze theorie ge...

Lees verder
1990
2021-06-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid - De relatieve mogelijkheid dat iets zal gebeuren.

1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

waarschijnlijkheid

v., 1. vermoedelijke waarheid: naar alle —, als iets dat zeer waarschijnlijk is; met een aan zekerheid grenzende —; 2. een kwantitatieve maat voor de kans op verwerkelijking van één of meer van het totaal aantal mogelijke gebeurtenissen.

Lees verder
1952
2021-06-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Waarschijnlijkheid

s., wierskyn, wierskynIikens; naar alle, nei (alle) wierskyn, fan neisten, foar ’t neist(e).

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Waarschijnlijkheid

v., 1. vermoedelijke waarheid ; — het vermoedelijk zo zijn of zullen gebeuren ; — (rekenk.) de wiskundige waarschijnlijkheid van een gebeurtenis, de verhouding van het aantal kansen die er gunstig voor zijn en het gehele aantal kansen, mits men aanneme dat alle kansen even mogelijk zijn; 2. (...heden), iets dat waarschijnlijk is...

Lees verder
1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WAARSCHIJNLIJKHEID

WAARSCHIJNLIJKHEID - v. vermoedelijke waarheid; —, (...heden), waarschijnlijk voorval; (rekenk.) wiskundige waarschijnlijkheid eener gebeurtenis, de verhouding tusschen het aantal kansen, die voor de gebeurtenis gunstig zijn en het geheele aantal kansen, mits men aanneme, dat alle kansen even mogelijk zijn.

Lees verder
1870
2021-06-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijkheid (probabilitas) bestaat, waar de gronden, die voor de aanneming eener stelling pleiten, onvoldoende zijn om hare juistheid boven allen twijfel te verheffen, maar toch veelvuldiger en krachtiger dan die, welke men voor het tegendeel kan aanvoeren. De wiskunstige waarschijnlijkheid eener gebeurtenis wordt voorgesteld door eene breuk...

Lees verder