2019-11-20

Waarschijnlijkheid

De waarschijnlijkheidsleer, kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening is de wiskundige theorie die ten grondslag ligt aan waarschijnlijkheidsredeneringen en aan de meeste (maar niet alle) inductietheorieën met een mathematische basis. (Zie confirmatie, waar ook het verband tussen confirmatie en waarschijnlijkheid wordt besproken.) Deze theorie geeft elementaire regels die bepalen welke resultaten we kunnen verwachten als we met dobbelstenen gooien of knikkers uit een zak trekken. Zij omvat oo...

2019-11-20

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-schijn-lijk-heid 1. wat vermoedelijk zo is of zo zal gebeuren ♢ naar alle waarschijnlijkheid komt hij weer te laat 1. met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid [heel waarschijnlijk] Zelfstandig naamwoord: waar-schijn-lijk-heid d...

2019-11-20

Waarschijnlijkheid

De mate waarin gegevens waarschijnlijk zijn voor de situatie. (specialisatie van plausabiliteit) Dit gaat over de mate waarin gegevens geloofwaardig zijn. Dat gaat primair over de gegevens zelf, maar bijvoorbeeld ook over de betrouwbaarheid van de partij die de gegevens heeft geleverd. De “audit trail” die wordt meegeleverd met de gegevens (zie: herleidbaarheid) kan daarmee ook iets zeggen over de waarschijnlijkheid van de gegevens. Mensen zijn vaak in staat om in één oogopslag te zien als...

2019-11-20

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid - Zelfstandignaamwoord 1. het vermoedelijk zo zijn Woordherkomst afgeleid van waarschijnlijk met het achtervoegsel -heid Synoniemen aannemelijkheid, kans Verwante begrippen buitenkans, kansberekening, kanshebber, kansloosheid, kansmogelijkheid, kansongelijkheid, kanspaard, kansrekening, kansspel, kansspeler, kansverdeling, kanswisseling, waterkans

2019-11-20

Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijkheid (probabilitas) bestaat, waar de gronden, die voor de aanneming eener stelling pleiten, onvoldoende zijn om hare juistheid boven allen twijfel te verheffen, maar toch veelvuldiger en krachtiger dan die, welke men voor het tegendeel kan aanvoeren. De wiskunstige waarschijnlijkheid eener gebeurtenis wordt voorgesteld door eene breuk, waarvan de teller het aantal gevallen bevat, welke voor die gebeurtenis gunstig zijn, en de noemer het aantal van alle mogelijke gevallen, in de ond...

2019-11-20

WAARSCHIJNLIJKHEID

WAARSCHIJNLIJKHEID - v. vermoedelijke waarheid; —, (...heden), waarschijnlijk voorval; (rekenk.) wiskundige waarschijnlijkheid eener gebeurtenis, de verhouding tusschen het aantal kansen, die voor de gebeurtenis gunstig zijn en het geheele aantal kansen, mits men aanneme, dat alle kansen even mogelijk zijn.

2019-11-20

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid - De relatieve mogelijkheid dat iets zal gebeuren.