Wat is de betekenis van Waarborgsom?

2023-06-03
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Waarborgsom

Een waarborgsom is een bedrag (meestal 10% van de koopsom) dat door de koper, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, aan de notaris betaald dient te worden als zekerheid voor de uit zijn overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In plaats van een waarborgsom kan de koper ook zorgdragen voor een bankgarantie.

Direct toegang tot alle 5 resultaten over Waarborgsom?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

waarborgsom

waarborgsom - Geldbedrag dat moet worden gestort bij het naakt schrijven van opties en bij de aan- of verkoop van futures. Zie ook marginverplichting.

2023-06-03
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waarborgsom

v. -sommen; som gelds als waarborg.

2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

waarborgsom

v. (-men) som gelds als waarborg.

2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Waarborgsom

v./m. (-men), som die men als waarborg geeft, garantiebedrag.