Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Waarborgsom

betekenis & definitie

Een waarborgsom is een bedrag (meestal 10% van de koopsom) dat door de koper, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, aan de notaris betaald dient te worden als zekerheid voor de uit zijn overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In plaats van een waarborgsom kan de koper ook zorgdragen voor een bankgarantie.