Wat is de betekenis van Vuilnisverwijdering?

1933
2023-01-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vuilnisverwijdering

De verwijdering van vuilnis en afval is van hygiënisch belang, voor zoover ratten- en vliegenplagen voorkomen worden; van aesthetisch belang, daar onaangename geur en onreinheid geweerd worden. De sorteering geschiedt het beste in de huizen; ten eerste in nat (afvalwater) en droog vuil. Ten tweede in papier, lompen, oud metaal, beenderen en an...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten