Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vuilnisverwijdering

betekenis & definitie

De verwijdering van vuilnis en afval is van hygiënisch belang, voor zoover ratten- en vliegenplagen voorkomen worden; van aesthetisch belang, daar onaangename geur en onreinheid geweerd worden. De sorteering geschiedt het beste in de huizen; ten eerste in nat (afvalwater) en droog vuil. Ten tweede in papier, lompen, oud metaal, beenderen en andere stoffen van waarde, die eventueel meer economisch kunnen worden verwerkt. Deze stoffen kunnen ook in de centrale vergaarplaatsen worden uitgezocht.

Ophaaldienst Hierbij is het systeem van gesloten modelemmers en vervoerauto’s, zooals Amsterdam die kent, technisch van gewicht en maakt de v. tot een meer menschwaardigen arbeid. In bepaalde woningwijken zouden misschien vuilniskokers in de huizen aangebracht kunnen worden.

Vernietiging Het in zee werpen verontreinigt de kust. Er land mee aanplempen wordt nog veel toegepast. Begraven wordt meestal alleen op buiten gelegen particuliere erven gedaan. Groote steden (Amsterdam) passen veel verbranding toe. Vermenging met →beer en slachtafval, ten einde →compost te bereiden, is een verouderd systeem. Biologische omzetting tot humus is zeer practisch en geschiedt in het open veld of in (Beccari)cellen.

Dit zijn afgesloten ruimten, waarin het vuil na bevochtiging gaat vergisten en een temp. van 70°C kan bereiken. Eindproduct is een zwarte molm, die als meststof dient. Botman.