Wat is de betekenis van Vragenrecht?

2013
2022-10-02
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Vragenrecht

Het vragenrecht houdt in dat volksvertegenwoordigers de landelijke of lokale bestuurders kunnen controleren door middel van het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting za...

Lees verder
1992
2022-10-02
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Vragenrecht

Het vragenrecht is het recht van individuele kamerleden (van beide Kamers) vragen te stellen aan een minister. De minister hoeft niet te antwoorden. De recht valt onder de hoofdtaak controle.

1992
2022-10-02
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

vragenrecht

Recht van Kamerleden om ministers schriftelijk vragen te stellen (met recht op antwoord).

1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vragenrecht

In Ned.: recht der individueele leden van de Staten-Generaal om aan de regeering vragen te stellen. De vragen worden schriftelijk gesteld en schriftelijk beantwoord. In België heeft v. een dubbele beteekenis, nl. a) het recht van interpellatie, d.w.z. het recht om een minister openbaar en mondeling te ondervragen over feiten en handelingen bet...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten