Synoniemen van Voorman

2019-10-21

Voorman

Voorman - nummer.

2019-10-21

Voorman

Voorman - leadzanger van een popgroep; meest in het oog springende lid van een popgroep; de zanger. → frontman. ... dat zeurderig stemgeluid van voorman Dan Stuart. Vinyl, april 1987 Voorman Zaremba lijkt zijn groep rijp te achten voor uitdieping. Fabiola, mei 1987 Severed Heads, wiens voorman (en eigenlijk enige echte lid) Tom Ellard... Oor, 12-03-88

2019-10-21

voorman

voorman - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) een leider, een ploegbaas Woordherkomst samenstelling van voor en man

2019-10-21

voorman

voorman - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-man 1. wie zegt wat er moet gebeuren ♢ Den Uyl was de voorman van de Partij van de Arbeid 2. iemand die de leiding heeft over een aantal werklieden ♢ de voorman gaf aan dat er doorgewerkt moest worden Zelfstandig naamwoord: voor-man de voorman

2019-10-21

VOORMAN

VOORMAN - m. (...lieden, ...lui), iem. die in eene rij voor een ander staat of gaat: achter zijn voorman blijven; zich op zijn voorman richten, juist achter hem; — (spr.) iem. op zijn voorman zetten, hem nadrukkelijk op zijn plicht wijzen, duchtig onder handen nemen; — (oorl.) eerste flankeur; — die voor een ander zit, speelt: de voorman moet geven; — iem. die voor een ander zit te roeien; — onderbaas, iem. die eenige andere werklieden voorgaat, leidt, beveelt, ploegbaas : een voorman...

2019-10-21

Voorman

Voorman - 1. Leider van een afdeeling werkvolk, die daarop toezicht houdt, maar meestal zelf ook medewerkt. In Rotterdam veelal „Kras” genoemd. 2. Op een wissel de laatste onderteekenaar, alzoo degeen van wien de houder den wissel heeft gekocht, te wiens opzichte weder elke vorige endossant of de trekker als voorman wordt aangemerkt, dus vroegere endossant in tegenstelling van een volgenden.

2019-10-21

voorman

voorman - Speciaal getrainde arbeiders die met een werkploeg werken en deze ook vaak leiden.