Wat is de betekenis van VLUGSCHRIFT?

1981
2021-09-17
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vlugschrift

strooibiljet, een kort, gedrukt stuk dat in grote oplaag wordt verspreid, met het doel inlichtingen te verschaffen of propaganda te voeren. In verkiezingsdagen proberen politieke partijen door vlugschriften stemmen voor hun kandidaten te winnen.

1980
2021-09-17
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Vlugschrift

Wij hadden vroeger zo’n aardig woord voor wat nu een vlugschrift heet. Wij noemden zo’n brochure, zo’n geschrift van beperkte omvang waarin op populaire wijze zaken van voorbijgaande aard worden besproken of een der vragen des tijds wordt beantwoord, een vliegend blad. Die naam was niet oorspronkelijk, hij was overgenomen uit het...

Lees verder
1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vlugschrift

o. (-en), kort geschrift, op ruime schaal verspreid, over een onderwerp van actueel belang.

1937
2021-09-17
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Vlugschrift

Brochure. Geschrift van kleinen omvang, dat een der vragen van den dag op bevattelijke wijze behandelt en bestemd is tot ruime verspreiding.

1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VLUGSCHRIFT

VLUGSCHRIFT - o. (-en), vluchtig ontworpen geschrift van den dag over het een of ander onderwerp van oogenblikkelijk belang; blauwboekje, brochure. VLUGSCHRIFTJE, o. (-s).

1870
2021-09-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vlugschrift

Vlugschrift of brochure noemt men een geschrift van kleinen omvang, dat gewoonlijk op populaire wijze ééne van de vragen des tijde behandelt.