Wat is de betekenis van Viscum?

2023-12-04
Verklarend Woordenboek Plantennamen

Dr. C. A. Backer (1936)

Viscum

Viscum L. [C. Linnaeus], - oude. Lat. plantennaam, welks afleiding niet vast staat; vogellijm.

2023-12-04
Plantenterminologie

Jac. de Bruijn (1973)

Viscum

oude Lat. pltn. waarvan de afleiding niet vaststaat; vogellijm


Direct alle 8 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Viscum

fam. Loranthaceae, vogellijm of maretak, in Ned. vrijwel uitsluitend in (Z.) Limburg. Altijdgroene halfparasieten op allerlei boomsoorten, in de tropen ook op Loranthaceae. V. album L. komt gekweekt alleen in collecties voor. De twijgen met de witte bessen worden gebruikt met Kerstmis; zij worden in het wild verzameld.

2023-12-04
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Viscum

i, n. de mistel. | meton., de (uit mistelbessen bereide) vogellijm; overdr. van de liefde.

2023-12-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Viscum

Viscum - plantengeslacht der Loranthaceeën, met ruim 100 soorten, die over bijna de geheele aarde verspreid zijn. Het zijn groene woekerplanten met tegenoverstaande bladeren en kleine, eenslachtige bloemen. Ze parasiteeren op allerlei planten. De eenige soort, die bij ons voorkomt en die over een groot deel van Europa is verbreid, is Yiscum album,...

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Viscum

plantengeslacht uit de familie Loranthaceae, met 50 soorten grijsgroene, gewoonlijk verhoutende, parasitaire planten, rijk in Afrika vertegenwoordigd (ook in Europa, Azië en Australië voorkomend). De bladeren zijn tegenoverstaand. De vrucht is een bes. In Europa komt alleen voor Viscum album, vogellijm, maretak of mistletoe. Stengels gevo...

2023-12-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Viscum

L., plantengeslacht der fam. Loranthaceae, altijdgroene woekerplant op verschillende boomsoorten. Van de omstreeks 30 soorten is vooral bekend: V. album L., vogellijm, maretakken (zie plaat Hysterophyten II, fig. 1, blz. 4209). De stengel is gaffelvormig vertakt, heeft langwerpige, lederachtige, altijd groene bladeren en eindelingsche, zitte...

2023-12-04
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Viscum

zie Vogellijm.

Gerelateerde zoekopdrachten