Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Viscum

betekenis & definitie

Viscum - plantengeslacht der Loranthaceeën, met ruim 100 soorten, die over bijna de geheele aarde verspreid zijn. Het zijn groene woekerplanten met tegenoverstaande bladeren en kleine, eenslachtige bloemen. Ze parasiteeren op allerlei planten. De eenige soort, die bij ons voorkomt en die over een groot deel van Europa is verbreid, is Yiscum album, de Maretak of Vogellijm, in Engeland Mistletoe. (Zie de plaat Woekerplanten, fig. 1.) Het is een houtige plant met een gaffelvormig vertakten stengel en lepelvormige, leerachtige bladeren, die ook ’s winters aan de plant blijven.

De bloemen zitten eindelings in hoofdjes. De mannelijke bloemen hebben 4 meeldraden, die op de 4 kleine, geelachtig-groene bloemdekslippen zijn gezeten. De vrouwelijke bloemen, die op een andere plant voorkomen, hebben een onderstandig vruchtbeginsel en een zittenden stempel. De vrucht is een witte, glanzende bes met één zaad in een zeer taaie kleverige massa ingebed. Daardoor worden de zaden door vogels verbreid, die ze met den snavel of met faeces op takken deponeeren, waaraan de zaden blijven kleven.

Na de kieming dringt een groene wortel door den bast van de voedsterplant heen en maakt onder den bast horizontale, bladgroenhoudende zuigstrengen, die weer zijtakken afgeven, welke in het hout dringen en aan de plant anorganisch voedsel onttrekken. Bij ons komt V. album alleen in Limburg voor en vooral in Zuid-Limburg in de buurt van Deurne en Blyham, op appel- en pereboomen en op eiken en populieren. Doordat men hier te lande het Engelsche gebruik is gaan navolgen om de plant bij' het Kerstfeest als versiering te gebruiken, vermindert het aantal planten in ons land zeer sterk en is het gevaar voor uitroeiing niet denkbeeldig. In het volksgeloof heeft de plant een groote rol gespeeld. Een aftreksel van de bladeren wordt in de geneeskunde gebruikt.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!