Wat is de betekenis van Verstedelijkingsnota?

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Verstedelijkingsnota

Het op 11.2.1976 door de Ned. regering aangeboden tweede deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze nota beschrijft het beleid ten aanzien van de bevolkingsspreiding, de verstedelijking en de mobiliteit. Het spreidingsbeleid is gericht op een meer evenwichtige spreiding van bevolking, werkgelegenheid, en voorzieningen over het land....

2024-02-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Verstedelijkingsnota

op 11.2.1976 aangeboden tweede deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze nota beschrijft het beleid ten aanzien van de bevolkingsspreiding, de verstedelijking en de mobiliteit. Het spreidingsbeleid is gericht op een meer evenwichtige spreiding van bevolking, werkgelegenheid, en voorzieningen over het land. Het verstedelijkingsbeleid...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Verstedelijkingsnota

het op 11.2.1976 door de Ned. regering aangeboden tweede deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze nota beschrijft het beleid ten aanzien van de bevolkingsspreiding, de verstedelijking en de mobiliteit. Het spreidingsbeleid is gericht op een meer evenwichtige spreiding van bevolking, werkgelegenheid, en voorzieningen over het land....